Prehliadka montovaných rodinných domov

10.03.2005

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, Viedeň.

Zúčastnite sa informačnej akcie s cieľom oboznámiť verejnosť o systémoch rýchlej, cenovo prijatelnej a ekologickej výstavby klasických a montovaných rodinných domov na báze dreva. Jej cieľom je poukázať na výhody daných systémov v lokalite na rozhraní hlavného mesta krajiny a predmestia (mestskej časti). Zoznámite sa s obývanými modelmi ekonomicko-ekologických stavieb svetového štandardu, ktoré sa dajú prispôsobiť slovenskému stavebníkovi podľa jeho individuálnych potrieb.

Termín konania: Sobota, 19. 3. 2005. Odchod z BA o 8:00 hod od čerpacej stanice OMV na Hečkovej ulici v Rači, doprava bude zabezpečená podľa počtu záujemcov. Účasť je nutné potvrdiť do 17. 3. 2005. Účastnícky poplatok je 300 Sk.

Organizátor: Firma Jagersky pre Vaše stavby, Ing. Štefan Jágerský, tel./fax: 2/4464 9834-5, mobil: 0905 495 135, e-mail: info@jagersky.sk, internet: www.jagersky.sk

Exkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, ViedeňExkurzia do parku individuálnej bytovej výstavby Blaue Lagune, ViedeňBytová výstavba Blaue Lagune, Viedeň - mapa